LUONNOSSUUNNITELMALuonnossuunnitelma

luonnossuunnitelmapiirros
Luonnossuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelman pihasta. Se sisältää toimintojen sijoittelun, kasvialueiden hahmottelun, kovien pinnoitteiden ja rakenteiden sijoittelun ja esimerkkejä materiaaleiksi.

Suunnitelma ei sisällä tarkkoja määrälaskelmia tai erillisiä kasviluetteloita. Suunnitelma tehdään kertatyönä, eikä siihen tehdä muutoksia


Luonnossuunnitelma voi olla vaihtoehto ”tee-se-itse” –rakentajalle, joka haluaa itse miettiä tarkemmat kasvivalinnat ja toteuttaa pihansa omin voimin.


Luonnossuunnitelman laatimista helpottaa asiakkaan toimittama asemapiirros tai tonttikartta, josta ilmenevät tontin rajat ja rakennusten sijainti.


Luonnossuunnitelma on mahdollista toteuttaa etäsuunnitteluna, jos asiakas toimittaa tarvittavat lähtötiedot:


 

  • asemapiirros tai tonttikartta, josta ilmenevät tontin rajat ja rakennusten sijainti
  • valokuvia suunniteltavasta alueesta
  • suunniteltavan alueen maaperä ja kasvuolosuhteet

 PuutarHanne Luonnossuunnitelma

(c)2018, All Rights Reserved