PIHASUUNNITELMAyleissuunnitelmapiirros

suunnitelmapiirros
Pihasuunnitelma on tarkka suunnitelmapiirros selityksineen, joka sisältää asiakkaan kommenttien perusteella luonnokseen tehdyt korjaukset ja muutokset. Suunnitelmaan sisältyy myös seikkaperäinen työselostus itse pihansa rakentaville. Työselostuksessa annetaan yksityiskohtaiset työohjeet pihan rakentamiseksi ja kasvien istuttamiseksi, ohjeiden avulla kokematonkin pystyy itse pihansa toteuttamaan. Mikäli turvaudut pihan rakentamisessa ammattitaitoisiin viherrakentajiin, ei yksityiskohtaista työselostusta tarvita.

 

Pihasuunnitelmaan sisältyvät asiakkaan toiveiden mukaisesti esimerkiksi:

 

 • toimintojen sijoittelu, muun muassa jätehuolto, vaatteiden kuivatus, leikkipaikka, oleskelu, autojen pysäköinti
 • maaston muotoilu
 • pintavesien ohjailu
 • kasvillisuusalueiden tarkka suunnittelu
 • pinnoitettavien alueiden suunnittelu
 • leikkipaikan suunnittelu
 • kivirakenteet, kuten muurirakenteet
 • materiaalivalinnat
 • valaistuksen sijoittelu
 • vesiaiheiden suunnittelu
 • puurakenteet, katokset, pergolat ja terassit
 • talvikäyttö, lumen kaatopaikat
 • hyötypuutarha

 

 

Pihasuunnitelma perustuu lähtötietojen kartoitukseen paikan päällä. Siinä yhteydessä arvioidaan säilytettävät rakenteet, säilytettävä kasvillisuus, säilytettävät muut luonnonelementit, esimerkiksi kivilohkareet ja kalliot sekä vesipainanteet.


Pihasuunnitelmaa varten asiakkaan tulisi toimittaa:

 

 • tarkka asemapiirros tai tonttikartta, josta ilmenevät tontin rajat sekä rakennusten ja muiden pysyvien rakenteiden sijainti (asiakirjojen puuttuessa suunnittelija mittaa alueen)
 • tiedot maan alla kulkevista putkista ja kaapeleista (esim. sähkökaapelit, salaojat, sadevesiviemäriputket ja kaukolämpöputket)
 • tontin tärkeimmät korkeusasemat, mikäli ne ovat oleellisia suunnittelun suhteen
 • tiedot maaperätutkimuksista, mikäli sellaiset on tehty
 • talon julkisivukuvat ja pohjapiirros, mikäli ovat saatavilla
 • mahdolliset kaavamääräykset

 

 


ERIKSEEN SOVITTAVIA PIHASUUNNITELMAAN LIITTYVIÄ SISÄLTÖJÄ OVAT:


- Hoitotyöselostus kasvikuvauksineen:

Sisältää pihan kasvien ja rakenteiden yksityiskohtaiset hoito-ohjeet. Hoitotyöselostus antaa laajan tietopaketin juuri oman pihan kasvien hoidosta ja eri hoitotoimenpiteiden ajoittamisesta.


- Materiaalikustannusarvio:

Sisältää laskelman suunnitelmaan kuuluvien kasvien ja materiaalien hankintahinnoista. Laskelma on suuntaa antava.

 

 

PuutarHanne Pihasuunnitelma

(c)2018, All Rights Reserved