Esteetön piha

 

Oletko ajautunut tai ajautumassa tilanteeseen, jossa pihan ja puutarhan hoitaminen on alkanut tuntua liian raskaalta nykymuodossaan? Ikääntymiseen liittyvät muutokset kehossa ja terveydessä saattavat yllättää jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa jopa ennen eläkkeelle siirtymistä. Myös pitkäaikaissairaudet tai kenen tahansa kohdalle äkillisesti sattuva vammautuminen voi tuoda vastaan tilanteen, jossa kotona selviytyminen muuttuu radikaalisti paitsi asunnon sisällä, niin myös pihapiirissä jo yksistään paikasta toiseen siirtymisen osalta.


Omasta pihasta luopuminen on ratkaisu, joka tulee herkästi mieleen sekä asianosaiselle itselleen että lähimmäisille. On kuitenkin hyvä huomioida, että samalla tavoin kuin sisätiloissa on mahdollista tehdä asunnonmuutostöitä kotona asumisen tukemiseksi, myös pihapiiriä voidaan muokata niin, että siellä liikkuminen ja puuhailu oman kunnon mukaisesti on mahdollista. Nämä muutostyöt edellyttävät huolellista suunnittelua ja tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä.


Oman kunnon ja jaksamisen mukaan puuhaileminen omassa rakkaassa pihapiirissä voidaan nähdä osana kuntouttavaa toimintaa. Se sekä ylläpitää ja parantaa toimintakykyä, motorisia taitoja ja koordinaatiokykyä että vaikuttaa henkiseen vireyteen positiivisesti. Eikä unohtaa sovi pientenkin puutarhatöiden positiivista vaikutusta muistitoimintoihin. Puutarhan hoidon on jo pitkään katsottu tomivan terapeuttisena toimintamuotona.


On siis useita syitä panostaa muutostöihin pihapiirissä. Oma toiveeni sekä pihoja suunnittelevana puutarhurina että kuntouttavan toiminnan tärkeyden tuntevana fysioterapeuttina on se, että jokaisella ihmisellä ikään ja terveyteen katsomatta olisi tilaisuus nauttia kasvien ja ympäröivän luonnon kauneudesta, tuoksuista ja äänistä, kasvun ihmeestä sekä mahdollisuuksien mukaan itse tekemisen ilosta. Otetaan se yhteiseksi tavoitteeksemme!(c)2018, All Rights Reserved