ETÄSUUNNITELMAEtäsuunnittelu on mahdollista, kun kyseessä on

 • Luonnossuunnitelma
 • Osasuunnitelma esim. kukkapenkkiin
 • Pihasuunnitelma uudispihalle tasamaatontilla. Mikäli suunniteltavalla alueella sijaitsee säilytettäviä puita, suuria kiviä, kalliota, oja tms. pysyvää, tulee asiakkaan merkitä ne asemapiirrokseen tai tonttikarttaan. Suunnitelma laaditaan täysin asiakkaan toimittamien lähtötietojen pohjalta ja asiakas vastaa lähtötietojen oikeellisuudesta.

 

Etäsuunnitelmaa varten asiakkaan tulee toimittaa:

 • runsaasti selkeitä valokuvia suunniteltavasta alueesta (sähköisesti)
 • tarkka asemapiirros tai tonttikartta, josta ilmenevät tontin rajat sekä rakennusten ja muiden pysyvien rakenteiden sijainti
 • osasuunnitelman osalta suunniteltavan alueen mitat
 • tiedot maan alla kulkevista putkista ja kaapeleista (esim. sähkökaapelit, salaojat, sadevesiviemäriputket ja kaukolämpöputket)
 • tontin tärkeimmät korkeusasemat, mikäli ne ovat oleellisia suunnittelun suhteen
 • tiedot maaperätutkimuksista, mikäli sellaiset on tehty
 • talon julkisivukuvat ja pohjapiirros, mikäli ovat saatavilla
 • mahdolliset kaavamääräykset

 

Alkukartoituksessa sähköposti- ja puhelinkeskusteluin selvitetään asiakkaan toiveet ja tarpeet pihan suunnittelun suhteen.


PuutarHanne Etäsuunnitelma

(c)2018, All Rights Reserved